Gezinstherapie

Soms levert het contact met anderen problemen op

 

De meeste mensen groeien op in een gezin, met ouders, met eventueel broertjes en zusjes. Maar soms loopt het even niet zo lekker. Dit kan zijn op gebied van school en werk, maar kan dit ook zijn op het gebied van de relaties binnen het gezin.

 

Verstoorde communicatie binnen het gezin

 

Er zijn omstandigheden die de communicatie binnen het gezin kunnen verstoren zoals:

 

  • ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of mensen die dichtbij staan
  • problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk)
  • partnerrelatieproblemen
  • geboorte
  • puberteit
  • het uit huis gaan van kinderen

Soms ontwikkelt het gezin met elkaar nieuwe patronen, soms lukt dat niet en ontstaan problemen.

Wat is er aan te doen

 

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee vormen van psychotherapie die ook wel systeemtherapie worden genoemd.

 

Met gezinstherapie helpen wij om de relatie binnen het gezin te verbeteren. De relaties binnen het gezin staan centraal. In de behandeling zoeken we met elkaar naar mogelijkheden om de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Zodat de gezinsleden elkaar weer steunen en begrijpen. 

 

Binnen de Psychotherapiepraktijk werken gespecialiseerde gezinstherapeuten. In gezamenlijk overleg zetten we een behandeling op maat in.

 

De kosten

 

De kosten voor relatietherapie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. De kosten voor relatietherapie zijn dus voor eigen rekening. Een klein aantal aanvullende verzekeringen biedt wel een vergoeding. Check hiervoor de zorgpolis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

 

Informatie en aanmelden

 

Ons secretariaat is per e-mail te bereiken via secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.

030-666 9000

 

 

Of vul het aanmeldingsformulier in.