Angsten en angststoornissen

Wat is een angststoornis?

 

Angst is een emotie. Het maakt je attent op gevaarlijke situaties. Maar soms ben je angstig in ongevaarlijke situaties. Je hebt bijvoorbeeld angst voor een lift, je durft niet te vliegen of je durft je niet te begeven in grote open ruimtes of op plekken waar veel mensen zijn. Soms krijg je dan een paniekaanval. Dan heb je wellicht een angststoornis of een fobie.

Wat alle angststoornissen gemeenschappelijk hebben is dat de angst een te grote invloed heeft op het dagelijks functioneren en dat het de relaties met anderen beïnvloedt. Als je angstklachten hebt, wil je de situatie die angst oproept het liefst vermijden. De angst heeft zo'n impact op je doen en laten, dat je er moeilijk mee om kunt gaan. 

 

Wat zijn de kenmerken van een angststoornis?
 

  • hoge ademhaling, snel ademen (hyperventileren)
  • hoge hartslag
  • druk in het hoofd
  • zweten 
  • gevoel van paniek
  • gevoel te willen vluchten
  • duizelig/draaierig


Oorzaken van een angststoornis

 

Bij de ontwikkeling van angststoornissen is sprake van een combinatie van zowel biologische, sociale als psychische factoren. Ook erfelijkheid en opvoeding kunnen een rol spelen. Een angststoornis kan ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis in jeleven, maar ook persoonlijke eigenschappen kunnen de kans op het ontwikkelen van een angststoornis of fobie beïnvloeden.

 

Wat kun je er aan doen?

 

Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een angststoornis hebben wij een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken wij of de klachten voldoen aan bepaalde criteria. Angststoornissen zijn goed te behandelen met behulp van cognitieve gedragstherapie. Ongeveer twee derde van de mensen met een angststoornis heeft baat bij een behandeling met cognitieve gedragstherapie. In bepaalde gevallen kan het probleem ook met medicijnen worden verholpen. 

 

Wordt de behandeling door de verzekering vergoed?

 

Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden of neem contact op met je ziektekostenverzekeraar.

 

Wil je meer weten of een oriënterend gesprek?
 

Ons secretariaat is per e-mail te bereiken via secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl

 

030-666 9000

 

 

Je kunt ook het aanmeldingsformulier invullen.