Disclaimer en cookies

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorg­vuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Psychotherapiepraktijk BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan De Psychotherapiepraktijk BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Psychotherapiepraktijk BV.

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
De Psychotherapiepraktijk
De Dompelaar 1B
3454 XZ De Meern

 

Het gebruik van cookies

Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

 

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Psychotherapiepraktijk BV geen controle heeft. De Psychotherapiepraktijk BV draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

 

Meer over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring >>