Info voor verwijzers

Verwijsbrief GGZ

 

Als u een patiënt/cliënt wilt doorverwijzen naar De Psychotherapiepraktijk BV, dan hebben wij een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in elk geval voor zorg die valt in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Aan een verwijsbrief zijn verschillende voorwaarden gekoppeld, op basis van NZa wet- en regelgeving, contracten met zorgverzekeraars, polisvoorwaarden en richtlijnen.
 

Inhoud van de verwijsbrief

 

Om er zeker van te zijn dat uw verwijsbrief voldoet aan alle voorwaarden, kunt u gebruik maken van het invulformat, zoals dat door Mentaal Beter is ontwikkeld. Onze praktijk is aangesloten bij Mentaal Beter. Dit invulformat kunt u als bijlage met uw gebruikelijke verwijzing meesturen naar de Psychotherapiepraktijk. 
Let op: in alle gevallen dient de verwijsbrief (digitaal) ondertekend te zijn. 
 

Drie manieren van verwijzen

 

U kunt op drie manieren verwijzen naar onze praktijk: 

 
1. U scant uw verwijzing in en stuurt deze per e-mail naar secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.
2. U stuurt uw verwijzing per fax naar (030) 666 9001.
3. U geeft uw verwijzing mee aan de cliënt. De cliënt dient de verwijzing zelf te overhandigen voor de eerste afspraak bij ons. 
 

Wie mag verwijzen? 

 

De huisarts is als poortwachter in alle gevallen gemachtigd om te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Van sommige zorgverzekeraars mogen ook andere beroepsbeoefenaren verwijzen naar de Psychotherapiepraktijk.
 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

 

De Psychotherapiepraktijk BV is franchisenemer van Mentaal Beter. Deze organisatie heeft namens alle franchisenemers contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Het kan voorkomen dat patiënten/cliënten aangeven dat er geen contract is met Mentaal Beter. Dit is vaak onjuist, aangezien Mentaal Beter verschillende vestigingen heeft die niet altijd in de systemen van de zorgverzekeraars staan.
 
- Bijlage bij verwijzing naar De Psychotherapiepraktijk (PDF)  »
- Schema Doorverwijzing GGZ (PDF) »
 
Voor meer informatie: bel (030) 666 9000 of mail naar secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.