Burn-out

Wat is een burn-out?

 

Heb je gedurende langere tijd te maken gehad met een emotioneel belastende omgang met anderen (in de thuissituatie, collega's, patiënten, leerlingen)? Een te hoog verwachtingspatroon? Een gebrek aan steun of hulp en heb je het gevoel te veel zelf te moeten doen? Dan kun je last hebben van een burn-out. Bij een burn-out is vaak sprake van een 'chronisch interpersoonlijk energielek'. Hierdoor ontstaat een verstoring van het evenwicht tussen draaglast en draagkracht.

 

Overspannen of burn-out?

 

Wat is het verschil tussen overspannenheid en burn-out? Overspannenheid ontstaat in een relatief korte tijd, in 3 tot 6 maanden. Er is een herkenbare relatie met een stressvolle gebeurtenis of stressvolle periode. Overspannenheid duurt relatief kort. Symptomen zijn onder andere:  vaak moe, lusteloos, piekeren, prikkelbaarheid en het gevoel dat problemen zich opstapelen. Deze symptomen zie je ook bij burn-out. Maar bij een burn-out is er meer aan de hand. Voorafgaand aan burn-out is er een langdurig proces van overbelasting. Deze overbelasting wordt vaak niet herkend en als normaal ervaren.

 

Wat zijn de kenmerken van een burn-out:

 

- Je voelt je lichamelijk en geestelijk vermoeid en hebt een verminderde mentale belastbaarheid
- Je ervaart een verhoogde vermoeidheid na geestelijke inspanning
- Je bent uitgeput na lichamelijke inspanning
- De klachten hebben zich langdurig opgebouwd, je hebt de signalen vaak wel gemerkt, maar niet herkend als belangrijk
- Je hebt twee of meer verschillende andere symptomen zoals: pijn in de spieren, nek of rug; niet meer kunnen ontspannen, piekeren, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, duizeligheid, maag- of darmklachten.

 

Wat kun je er aan doen

 

Bij de behandeling is het belangrijk dat de behandelaar, de psycholoog, erkent dat de klachten reël zijn en dat ze jouw leven behoorlijk kunnen verstoren. Voor jou is het belangrijk in te zien dat er verband is tussen lichaam en geest. Met bijvoorbeeld cognitieve therapie krijg je inzicht in de symptomen en leert je je emoties te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Een burn-out kan ook veel invloed hebben op relaties en het gezin. De therapie kan hierop toegespitst worden als veranderingen in de onderlinge omgang nodig zijn om te herstellen.
 

Tips

 

  • Accepteer je klachten en luister naar de signalen van je lichaam. Leer te herkennen wanneer pijn optreedt, wanneer die toeneemt en weer afneemt.
  • Luister naar je emoties. Doe je dat niet, dan heeft dit invloed op lichamelijke klachten.
  • Zoek naar balans tussen inspanning en ontspanning. Erken je grenzen op zowel psychisch als lichamelijk vlak.
  • Zet jezelf op de eerste plaats. Je kunt alleen goed voor anderen zorgen als je goed voor jezelf zorgt.
  • Gebruik vaardigheden die je al in huis hebt: nee zeggen, delegeren, grenzen stellen, assertiviteit, reëel denken, omgaan met stress of angst, relativeren,etc.
  • Leer het verschil te herkennen tussen het lichaam in gespannen staat en in ontspannen staat. Leren ontspannen in bepaalde situaties kan pijnklachten verminderen.
  • Neem de tijd om te herstellen, dat gaat niet binnen enkele dagen of weken. Houd vol.
  • Roep de hulp van een van onze psychologen als je merkt dat je niet verder komt en steeds terugvalt.

 

Wordt de behandeling door de verzekering vergoed?

 

Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden of neem contact op met je ziektekostenverzekering.

 

Wil je meer weten of een oriënterend gesprek?
 

Ons secretariaat is per e-mail te bereiken via secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.

030-666 9000


Je kunt ook het aanmeldingsformulier invullen.