Hechtingsproblemen

Moeite met het aangaan van relaties

 

Heb je moeite met het aangaan van relaties? Ben je afwachtend of vermijd je zelfs om contacten met anderen aan te gaan en hou je het liefst afstand? Voel je je onveilig in relaties of het opbouwen daarvan? Wijs je mensen al af voordat je echt een relatie aangaat? Blijf je voortdurend twijfelen of jouw partner wel de juiste is? Leidt jouw onzekerheid tot claimend gedrag of zelfs overdreven jaloezie of verlatingsangst? Dan zou je hechtingsproblemen kunnen hebben. 

 

Hechting en onveilige hechting


De wijze waarop je in je jonge jaren hebt leren hechten (of juist niet) aan ouders of andere belangrijke personen in uw omgeving, speelt in veel gevallen een grote rol hoe makkelijk of moeilijk je later als volwassene relaties met anderen aangaat. Bijvoorbeeld in je liefdesleven. 

 

Wat zijn de oorzaken


Dankzij ervaringen in je jeugd kunnen je je veilig of onveilig voelen in het opbouwen en onderhouden van relaties. Hechtingsproblemen kunnen ontstaan als jouw ouders zelf teveel problemen hadden, moeite hadden met het uiten van hun emoties en daardoor jouw behoeften als kind niet goed konden invullen.

 

Ook verwaarlozing, mishandeling, ouders die hebben geleden onder onverwerkt verdriet, overlijden of een traumatische gebeurtenis en moeders met een moeilijk verlopen zwangerschap kunnen een belangrijke oorzaak voor jouw hechtingsproblemen zijn. Daarnaast kunnen ook factoren als armoede, een slechte woonomgeving, migratie en gedwongen moeten vluchten het moederland belangrijke redenen voor latere hechtingsproblemen zijn.

 

Hechtingsproblemen: wat kun je eraan doen?

 

Bij het oplossen van hechtingsproblemen speelt bewustwording een grote rol. Van belang is dat je patronen leert herkennen en deze met behulp van een van onze therapeuten in kaart brengt. Binnen de Psychotherapiepraktijk werken GZ Psychologen, klinisch psychologen en een gespecialiseerde psychotherapeut.

 

Versterken van jouw zelfvertrouwen

 

Aan de hand van de diagnose kunnen we een behandeling op maat inzetten. We gaan werken aan het versterken van jouw (zelf)vertrouwen. Door negatieve gedachten over jezelf en anderen weg te nemen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen, kun je met meer zekerheid en vertrouwen relaties met anderen aangaan. Je kunt zo jouw schadelijk gedrag of problemen bij het aangaan van relaties verminderen of wegnemen.

 

Wordt de behandeling door de verzekering vergoed?

 

Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden of neem contact op met je ziektekostenverzekering.

 

Wil je meer weten of een oriënterend gesprek?
Overweeg je therapie, maar wil je eerst kennismaken? Dat kan. In een intake- of klikgesprek kijken we samen wat voor jou de beste behandeling zou zijn en wie van onze therapeuten je daarbij het best kan helpen.

 

Ons secretariaat is per e-mail te bereiken via secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.

030-666 9000

 

 

Je kunt ook het aanmeldingsformulier invullen.