Resultaat, kwaliteit en klachten

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 hebben alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, een (verplicht) kwaliteitsstatuut. De Pyschotherapiepraktijk beschikt over dit kwaliteitsstatuut en voldoet daarmee aan alle vereisten.
Het kwaliteitsstatuut downloaden »

 

Een opmerking maken of een klacht
Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk op te lossen, maken wij gebruik van het klachtenreglement van Mentaal Beter.

 

Uw klacht kenbaar maken
Heeft u een klacht over de behandeling van uw psycholoog of psychotherapeut? Of bent u ontevreden over de manier waarop uw hulpverlener / behandelaar of zijn of haar medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de zorg. Doen dat allereerst bij uw behandelaar.

 

De zorg verbeteren
Zowel voor u als voor de hulpverlener biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

 

De Psychotherapiepraktijk is aangesloten bij Mentaal Beter. Deze organisatie heeft een klachtenreglement en een klachtencommissie. Wij hanteren dit reglement.
 
Alles kun je nalezen in de PDF over dit onderwerp »

De volledige klachtenregeling van Mentaal Beter vind je hier »