Vergoeding van behandelingen

Verwijzing van de huisarts nodig

De Psychotherapiepraktijk is een erkende instelling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit houdt in dat wij behandeling bieden voor matige en complexe psychische klachten. Je hebt hiervoor een verwijzing van je  huisarts nodig zodat de behandelingen door je zorgverzekeraar worden vergoed.

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Relatietherapie valt buiten de basisverzekering en is voor eigen rekening. De prijs voor een consult voor relatietherapie is €160,00 euro per 60 minuten.

 

Het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico dan net als voor de meeste andere zorgtrajcten. Dit kan gevolgen hebben voor u als cliënt, onder andere voor de betaling van uw eigen risico. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u op een aparte pagina »

 

Onze praktijk is aangesloten bij Mentaal Beter
Onze praktijk is aangesloten bij Mentaal Beter. Deze organisatie heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Op grond van deze contracten krijg je de behandeling vergoed. De administratieve afwikkeling vindt in de meeste gevallen rechtstreeks plaats met de zorgverzekeraar. Ook is er een mogelijkheid voor vergoeding van langdurige behandelingen.

 

Overzicht van zorgverzekeraars

Op de website van Mentaal Beter vind je een overzicht van zorgverzekeraars waarmee via Mentaal Beter contracten zijn afgesloten.

 

Verplicht of vrijwillig eigen risico

Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. In dit soort gevallen stellen wij je hiervan op de hoogte. Daarnaast kun je te maken krijgen met het verplichte eigen risico of met het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering. Je zorgverzekeraar kan, als dat van toepassing is, het eigen risico (of een gedeelte daarvan) bij je in rekening brengen. Neem voor vragen hierover contact op met je  zorgverzekeraar.

 

De behandeling zelf betalen

Ons tarief voor een individuele behandeling of consult is € 100. Een sessie duurt 45 minuten. Voor supervisie geldt hetzelfde tarief. Voor relatietherapie of systeembehandeling (60 minuten) rekenen we € 160.
Zeg je een afspraak niet af binnen 24 uur, dan rekenen we € 65 aan kosten voor 'no show'.