Gezinsproblemen

Soms levert het contact met anderen problemen op

 

Je hebt in je leven altijd met anderen te maken. Je groeit op in een gezin, met ouders, met eventueel broertjes en zusjes. Je sticht zelf een gezin. Kinderen gaan naar school, nemen deel aan clubs en ook volwassenen nemen op allerlei manieren deel aan groepen in de maatschappij. Maar soms loopt het even niet zo lekker. Dit kan zijn op gebied van school en werk, maar kan dit ook zijn op het gebied van je partnerrelatie of je relatie binnen het gezin.

 

Verstoorde communicatie binnen het gezin

 

Er zijn omstandigheden die de communicatie binnen het gezin kunnen verstoren zoals:

 

  • ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of mensen die dichtbij staan
  • problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk)
  • partnerrelatieproblemen
  • geboorte
  • puberteit
  • het uit huis gaan van kinderen

Soms ontwikkelt het gezin met elkaar nieuwe patronen, soms lukt dat niet en ontstaan problemen.

Wat kun je eraan doen

 

Met gezinstherapie helpen wij je om de relatie binnen het gezin te verbeteren. Hierbij gaan wij er vanuit dat een verandering bij één persoon binnen het gezin, zorgt voor verandering van reacties bij alle gezinsleden. De relaties binnen het gezin staan centraal.

 

Wij focussen vooral op de sterke kanten van het gezin. In de behandeling zoeken we met elkaar naar mogelijkheden om de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Zodat jullie elkaar steunen en weer begrijpen en samen weer momenten van plezier hebben.

 

Binnen de Psychotherapiepraktijk werken GZ Psychologen, klinisch psychologen en een gespecialiseerde psychotherapeut. Aan de hand van de diagnose kunnen we een behandeling op maat inzetten. 

 

Wordt de behandeling door de verzekering vergoed?

 

Relatietherapie valt niet onder de dekking van de basisverzekering. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Soms is er een vergoeding mogelijk via een aanvullende verzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden van je aanvullende zorgverzekering of bel met je zorgverzekeraar.

 

Wil je meer weten?
Wil je meer weten wat wij voor je kunnen doen? Neem dan contact met ons op. Samen bekijken we wat voor jullie de beste behandeling zou zijn en wie van onze therapeuten je daarbij het best kan helpen.

 

 

Ons secretariaat is per e-mail te bereiken via secretariaat@depsychotherapiepraktijk.nl.

030-666 9000

 

 

Je kunt ook het aanmeldingsformulier invullen.